Quotes & Notes

Inzichten, uitspraken en ideeën over alles wat mij bezighoud op het gebied van huisvesting, vastgoed, duurzaamheid en het creatieve manieren van werken.

Zoeken

Find me on...

Posts I like

Meer favoriete berichten

De focus van huisvesting moet verschuiven Van “het huisvesten van mensen en organisaties” naar “het faciliteren van het gebruik van gebouwen en de fysieke omgeving”.

Michel Mooij

Stel de omgeving centraal

We moeten af van de “arrogantie” om de mens centraal te stellen. De mens is “slechts” een onderdeel van een groter geheel. Een geheel dat wij nog onvoldoende begrijpen omdat we ons steeds weer beperken door alles vanuit onszelf te bekijken. Dat grotere geheel, zowel de economie, als het ecosysteem eist echter op dit moment de aandacht op. We kunnen niet verder gaan met het centraal stellen van de “alles opvretende” mens. We hoeven onszelf niet te ontkennen, maar we moeten wel leren om onszelf binnen de context van het grotere geheel te zien. Alleen dan krijgt de mens de optimale plek in het geheel.

Vier huisvestingsstrategieën afhankelijk van economische groei en groei beroepsbevolking.

De behoeften van de gebruiker kennen we nu zo langzamerhand wel, maar wat zijn de behoeften van de stad of van het landschap?

M. Mooij, geïnspireerd door een lezing van Michael Braungart

Moeten we het eigenlijk wel hebben over passende huisvesting bij je werkstijl, of is het beter te spreken van de juiste gebruikswijze van je (werk)omgeving?

M. Mooij

Wij ontwerpen de gebouwde omgeving op basis van ons gedrag, maar wij zouden er beter aan doen om ons gedrag te programmeren op basis van de kansen en bedreigingen in de omgeving. (technologie + milieu)

M. Mooij

Huisvesting in the cloud

Bezig met laden posts...