Quotes & Notes

Inzichten, uitspraken en ideeën over alles wat mij bezighoud op het gebied van huisvesting, vastgoed, duurzaamheid en het creatieve manieren van werken.

Zoeken

Find me on...

Posts I like

Meer favoriete berichten

Het geld is in de handen van mensen (people), dus winst (profit) wordt gemaakt op basis van klantgerichtheid, maar continuïteit is afhankelijk van bronnen, grondstoffen, energie, de ecosystemen van de aarde (planet). Zonder winst kan een deel van de mensen niet leven, maar zonder continuïteit van de ecosystemen kan niemand leven.

M. Mooij

Een voorproefje van mijn boek “Denken, Maken, Gebruiken” waarin een visie wordt gegeven op de technologie waarmee mensen en organisaties slim en duurzaam gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de fysieke omgeving.

De crisis voorbij

De huidige crisis is veroorzaakt door een “piramidespel” van groei en rente. De vastgoedcrisis is daarvan slechts een deel.

Het idee, dat de groei oneindig lang kan worden volgehouden en dat daarmee het uitdijende financieringstekort van de overheden ooit kan worden ingelopen is inmiddels een illusie gebleken. Dit is echter nog niet tot de overheden en de financiële sector doorgedrongen. Nog steeds probeert men groei te herstellen en tekorten terug te dringen.

De waarde herstellen van het vastgoed is ook zo’n illusie. Het vastgoed is via speculatie, handel en hypotheekrente-aftrek ver boven de functionele waarde gewaardeerd geraakt. Bovendien zijn de meeste gebouwinstallaties technologisch verouderd en maken de gebouwen nauwelijks gebruik van passieve energie-opwekking, hetgeen met de stijgende energieprijzen als gevolg van de uitputting van fossiele brandstoffen steeds noodzakelijker wordt.

We zullen moeten gaan denken in gebruikswaarde die wordt geboden door bouw- en energietechnologie. Een slimme mix van beiden biedt een geconditioneerde ruimte voor menselijk verblijf in de fysieke omgeving op aarde. Goede gebouwen brengen een stuk van de fysieke omgeving in een voor menselijke activiteiten bruikbare conditie.

Gebouwen zijn dan gemodificeerde fysieke omgevingen, die door hun vormgeving zon, wind en aardwarmte kunnen omzetten in een bruikbaar binnenklimaat. Gebouwen zijn energiebronnen voor de gebruiker en soms ook voor anderen.

Dergelijke gebouwen zijn nog weinig voorhanden, dus er zullen veel bestaande gebouwen moeten worden omgevormd. Ook zullen er veel nieuw moeten worden gebouwd, om de verouderde gebouwen uit de markt te verdringen, zodat de eigenaren hun verlies nemen en deze onbruikbare gebouwen slopen. Alleen op deze wijze zal onze gebouwde omgeving kunnen worden omgevormd tot een duurzame omgeving voor menselijke activiteiten.

De mens is hardleers

We blijven doorgaan in oude patronen en leren niet veel van de feedback van onze omgeving, omdat we die feedback niet kunnen duiden. We begrijpen de logica van bijvoorbeeld de ecosystemen onvoldoende.

We doen maar. Learning By Doing is een mooi credo, maar helaas ligt het accent voor de meesten meer op doing, dan op learning.

Eerst begrijpen, dan ingrijpen. In noodsituaties werkt dat te traag, maar als we ons begrip niet snel genoeg laten groeien, zullen we met ons handelen steeds meer noodsituaties over onszelf afroepen.
Dus moeten we in alle situaties waar wel tijd is eerst leren begrijpen en dan pas ingrijpen.

Moeten we gebouwen baseren op de wensen van de eerste gebruiker of op de omgeving waarbinnen het gebouw op langere termijn blijft functioneren?

Wij overschatten onszelf. De systemen van de aarde worden niet bestuurd door de mensen, we zijn er hooguit steeds beter in geslaagd om ze te ontregelen.

M. Mooij

Long Life-Loose Fit

Loopt u steeds achter de veranderende behoeften van de organisatie aan? Of bent u in staat de werkomgeving zodanig vorm te geven, dat de gebruikers er zelf hun weg in vinden? Schakel over van Form Follows Function naar Long Life - Loose Fit.

Om het Nieuwe Werken optimaal te laten werken, is het nodig om te onderkennen dat er sprake is van een technology push en een milieu push. De werkpatronen moeten veranderen om de mogelijkheden van ICT maximaal te benutten en er is de noodzaak om de werkpatronen aan te passen aan de mogelijkheden van de ecosystemen van de aarde.

M. Mooij

Bezig met laden posts...