Quotes & Notes

Inzichten, uitspraken en ideeën over alles wat mij bezighoud op het gebied van huisvesting, vastgoed, duurzaamheid en het creatieve manieren van werken.

Zoeken

Find me on...

Posts I like

Meer favoriete berichten

Wij ontwerpen de gebouwde omgeving op basis van ons gedrag, maar wij zouden er beter aan doen om ons gedrag te programmeren op basis van de kansen en bedreigingen in de omgeving. (technologie + milieu)

M. Mooij

Kunnen gebouwen leren?

Slopen om te bouwen

Ik heb als kind met Meccano gespeeld. Na verloop van tijd kom je steeds voor het dilemma te staan, dat je eerst iets moet “slopen” voordat je iets nieuws kunt maken. Met een beperkte hoeveelheid beschikbare onderdelen is dat niet anders. Maar geldt niet hetzelfde voor bouwen met schaarse bouwmaterialen en schaarse ruimte?

Achter de eenvoud van het geheel gaat de complexiteit van de samenstellende delen schuil.

De ontwerper bepaalt de eigenschappen van het gebouw, de gebruiker het gebruik ervan.

Ontwerpers moeten hun verantwoordelijkheid nemen! Ontwerpen is meer dan dienstverlening alleen.

Eerst begrijpen, dan ingrijpen!

Bezig met laden posts...