Quotes & Notes

Inzichten, uitspraken en ideeën over alles wat mij bezighoud op het gebied van huisvesting, vastgoed, duurzaamheid en het Nieuwe Werken.

Zoeken

Additional pages

Find me on...

Posts I like

Meer favoriete berichten

Technologische innovatie basis voor economische groei?

Jarenlang werd de mens in combinatie met zijn gereedschap in bedrijven opgevat als een productie-eenheid, waarvan de productiviteit steeds verder moest worden vergroot. Tot het moment, waarop het gereedschap steeds meer zelf kon, zonder de mens. Wij beschouwden dit als productiviteitsstijging. We waren er blij mee, want zo kon de economie groeien. We zagen echter niet, dat de mens een steeds kleiner aandeel kreeg in die productiviteit. De werkprocessen werden efficiënter en effectiever dankzij de ontwikkeling van de gebruikte technologie (het gereedschap)
Maar wie betaalde en ontwikkelde dit gereedschap? De werkgever, de eigenaar van het bedrijf investeerde in verbeterde technologie. Hierdoor steeg de productiviteit van de mens-machine eenheid en werd tegelijkertijd het aandeel van de mens hierin verkleind.
Ook de klant werd ingeschakeld in het proces, de klant voert bijvoorbeeld zelf zijn gegevens in voor een verzekering. Allemaal prachtig, het verdwijnen van inefficiënte schakels in het proces en het verbeteren van de betrouwbaarheid van de gegevens.
De delen van het proces die overgenomen zijn door machines en interactie met machines verdwijnen uit het zicht en de mens wordt niet productiever maar minder vaak nodig om het proces te laten verlopen. Wie blijkt uiteindelijk de eigenaar te zijn van het bijna volledig geautomatiseerde proces? Niet de ontslagen medewerker en ook niet de uitkeringen betalende overheid.
Productiviteitsstijging door technologie is dus uiteindelijk het elimineren van de menselijke arbeid met als gevolg, dat de waarde van menselijke arbeid daalt en op den duur niet meer het middel is om te kunnen voorzien in je bestaan.

Vergelijk de afmetingen van door mens en machine uitgevoerde processen eens met geautomatiseerde processen. Waar voor het eerste (kantoor-) gebouwen nodig waren zijn voor het tweede slechts datacentra en computers in de huiskamers of smartphones in je zak nodig.
Deze verschuiving heeft vergaande consequenties en is nog maar net begonnen zichtbaar te worden.
Technologie ontwikkelt zich exponentieel en de gevolgen worden in zo’n ontwikkeling pas op vijf voor twaalf zichtbaar.

“Gebouwen ontlenen hun waarde aan het grotere geheel dat zij mede vormen en waarvan zij deel…

“Gebouwen ontlenen hun waarde aan het grotere geheel dat zij mede vormen en waarvan zij deel uitmaken”.

View On WordPress

Door de rente ontwikkelen zowel rijkdom als schulden zich exponentieel. Daarom groeien de overheid en de rijken steeds verder uiteen.

Michel Mooij

Geen wetenschap, maar twijfelschap, daarmee komen we verder. Telkens weer vraagtekens plaatsen bij hetgeen we denken te weten.

Michel Mooij

God zij dank, kunnen we zelf denken

Met dank aan de creationisten

Behoefte aan werk?

Het nieuwe werken stelt de mens centraal. Hierbij is de gedachte, dat de mens uit zichzelf de behoefte heeft om te werken.

Maar is dit wel zo?

Heeft de mens niet veel meer behoefte aan inkomen, zekerheid over de continuïteit van dat inkomen en vervolgens de behoefte aan zelfrealisatie door contact met medemensen, feedback en erkenning.

Kortom: De hele pyramide van Maslow. Werk is slechts een…

View On WordPress

Pourquoi les riches ont gagné Een reportage van Henk van der Aa en Michiel van de Kamp, uitgezonden in Brandpunt.

Mens in toekomst belangrijker als consument dan als arbeidskracht

De mens vervult mogelijk in de toekomst een belangrijker rol als consument, dan als arbeidskracht. Bedrijven kunnen medewerkers, ook kenniswerkers steeds beter vervangen door machines en kunstmatige intelligentie, maar klanten hebben ze nog steeds nodig.

Maar hoe komt de klant aan geld? Als arbeid geen bron van inkomsten meer is, dan kan de werkloos geworden medewerker zijn rol als consument niet meer vervullen. Als dit op grote schaal gebeurt, zal de koopkrachtige consument schaars worden.

Als de consument steeds minder te besteden heeft, is er met geld ook geen geld meer te verdienen. Waar moet het rendement van een investering vandaan komen, als het product of de dienst niet meer verkocht wordt? Zal er dan “betaalt moeten worden” om aan klanten te komen? Uiteindelijk worden alle rendementen op investeringen, direct of indirect gemaakt door het produceren en verkopen van toegevoegde waarde aan klanten. Geen klanten, geen omzet en geen omzet, geen winst en geen winst, geen rendement op de investering.

Bezig met laden posts...