Quotes & Notes

Inzichten, uitspraken en ideeën over alles wat mij bezighoud op het gebied van huisvesting, vastgoed, duurzaamheid en het creatieve manieren van werken.

Zoeken

Find me on...

Posts I like

Meer favoriete berichten

Ideeën over geld

Er moeten andere eisen worden gesteld aan geld als ruilmiddel voor het uitwisselen van diensten dan aan geld om de schaarse grondstoffen van de aarde te verdelen.
Geld zou het onmogelijk moeten maken om geld te verdienen met geld, zonder dat er waarde toegevoegd wordt.
Geld met een beperkte houdbaarheid?

Steden verbinden gebouwen in een groter geheel.

We leven in een tijd van verbinden. Mensen en systemen worden verbonden in een steeds intelligenter wordend informatienetwerk. Een Global Brain.

Moeten we dan niet ook onze fysieke omgeving door verbinden integreren tot een groter organisme? Een levende aarde, waarin onze steden en artefacten zijn geïntegreerd?
Bruggen verbinden oevers, dijken scheiden nat van droog, maar gebouwen staan zinloos in hun omgeving??

Management van de relatie.

Technologische innovatie basis voor economische groei?

Jarenlang werd de mens in combinatie met zijn gereedschap in bedrijven opgevat als een productie-eenheid, waarvan de productiviteit steeds verder moest worden vergroot. Tot het moment, waarop het gereedschap steeds meer zelf kon, zonder de mens. Wij beschouwden dit als productiviteitsstijging. We waren er blij mee, want zo kon de economie groeien. We zagen echter niet, dat de mens een steeds kleiner aandeel kreeg in die productiviteit. De werkprocessen werden efficiënter en effectiever dankzij de ontwikkeling van de gebruikte technologie (het gereedschap)
Maar wie betaalde en ontwikkelde dit gereedschap? De werkgever, de eigenaar van het bedrijf investeerde in verbeterde technologie. Hierdoor steeg de productiviteit van de mens-machine eenheid en werd tegelijkertijd het aandeel van de mens hierin verkleind.
Ook de klant werd ingeschakeld in het proces, de klant voert bijvoorbeeld zelf zijn gegevens in voor een verzekering. Allemaal prachtig, het verdwijnen van inefficiënte schakels in het proces en het verbeteren van de betrouwbaarheid van de gegevens.
De delen van het proces die overgenomen zijn door machines en interactie met machines verdwijnen uit het zicht en de mens wordt niet productiever maar minder vaak nodig om het proces te laten verlopen. Wie blijkt uiteindelijk de eigenaar te zijn van het bijna volledig geautomatiseerde proces? Niet de ontslagen medewerker en ook niet de uitkeringen betalende overheid.
Productiviteitsstijging door technologie is dus uiteindelijk het elimineren van de menselijke arbeid met als gevolg, dat de waarde van menselijke arbeid daalt en op den duur niet meer het middel is om te kunnen voorzien in je bestaan.

Vergelijk de afmetingen van door mens en machine uitgevoerde processen eens met geautomatiseerde processen. Waar voor het eerste (kantoor-) gebouwen nodig waren zijn voor het tweede slechts datacentra en computers in de huiskamers of smartphones in je zak nodig.
Deze verschuiving heeft vergaande consequenties en is nog maar net begonnen zichtbaar te worden.
Technologie ontwikkelt zich exponentieel en de gevolgen worden in zo’n ontwikkeling pas op vijf voor twaalf zichtbaar.

“Gebouwen ontlenen hun waarde aan het grotere geheel dat zij mede vormen en waarvan zij deel…

“Gebouwen ontlenen hun waarde aan het grotere geheel dat zij mede vormen en waarvan zij deel uitmaken”.

View On WordPress

Door de rente ontwikkelen zowel rijkdom als schulden zich exponentieel. Daarom groeien de overheid en de rijken steeds verder uiteen.

Michel Mooij

Geen wetenschap, maar twijfelschap, daarmee komen we verder. Telkens weer vraagtekens plaatsen bij hetgeen we denken te weten.

Michel Mooij

God zij dank, kunnen we zelf denken

Met dank aan de creationisten

Bezig met laden posts...